מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל
"Quão belas são as tuas tendas, ó Jacob, as tuas moradas, ó Israel."
Números (Balac) XXIV,05

Comentários

Postagens mais visitadas