שלש אמות אמ"ש יסודך כף זכות 
וכף חובה ולשון חוק מכריע בינתים

"Três Mães: Alef Mem Shin (אמש)
Seu fundamento é
um prato da balança do mérito (Água מ)
um prato da balança da responsabilidade (Fogo ש)
e a língua (Ar א) do decreto decidindo entre eles.

Sêfer Ietsirá 3:1

Comentários

Postagens mais visitadas