לך שמים אף לך ארץ תבל ומלאה אמה יסדתם . תהלים פט יב
"Teus são os céus e a terra, o mundo e tudo o que ele contém, pois Tu os fizeste."
Salmos LXXXIX, 12

Comentários

Postagens mais visitadas