שבת שלום

"אשרי תמימי דרך ההלכים בתורת יי
אשרי נצרי עדתיו בכל לב ידרשוהו
אף לא פעלו עולה" תהלים קיט

"Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que andam na Lei do Eterno.
Bem-aventurados são aqueles que guardam Sua Lei e O buscam com todo coração.
Não cometem iniquidades e nem se afastam de Suas veredas." Salmos 119, 1-3

Shabat Shalom! שבת שלום.

#cabalá #cabalah #קבלה

Comentários

Postagens mais visitadas