בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה
חקק יה יה צבאות אלהי ישראל אלהים חיים
ומלך עולם אל שדי אל רחון וחנון רם ונשא
שוכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש הוא
וברא את עולמו בשלשה ספרים
בםפר וספר וספור
ספר יצירה
 
"Com 32 caminhos místicos de Sabedoria gravou Yah
o Senhor dos Exércitos
o D'us de Israel
o D'us Vivo, Rei do Universo
El Shadai
Clemente e Misericordioso
Elevado e Exaltado, que mora na Eternidade
cujo nome é Sagrado -
Ele é sublime e sagrado -
E criou o Universo com três livros
com texto
com número 
e com comunicação."
Sefer Ietsirá 
Interpretação de Aryeh Kaplan 

Comentários

Postagens mais visitadas